O aplikaci

Aplikace slouží pro výpočet ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Pomocí interaktivních formulářů lze provádět kompletní výpočet úhrady nemajetkové újmy na zdraví – ztížení společenského uplatnění.

Náhled začátku vstupní tabulky formuláře pro zadávání stupňů poškození dle číselníku MKF

Aplikace v rámci dlouhodobého přístupu umožňuje ukládání jednotlivých případů se všemi potřebnými doplňujícími údaji (popis případu, klasifikace dle MKN, postižení tělesných struktur, postižení tělesných funkcí, faktory prostředí, komentář znalce, znalecká doložka, spisové značky příslušných soudů atd.) do databáze, jejich následnou modifikaci, uzavírání a tisk případu ocenění ve formátu PDF. Všechny uložené případy jsou lehce dostupné z přehledových seznamů uložených případů. Dále aplikace umožňuje prohlížení všech číselníků používaných k výpočtům ocenění (výchozí rámcové částky v jednotlivých letech, relativní váhy jednotlivých podkapitol a procentuální vyjádření stupňů obtíží kapacity a výkonu) a jejich export v tiskových sestavách.

Aplikace je určena především pro soudní znalce, znalecké ústavy (poskytovatele zdravotních služeb), soudce, advokáty a pracovníky komerčních subjektů (pojišťoven).

Pro podrobnější informace o aplikaci si můžete stáhnout nabídkový leták: nabidkovy_letak.pdf

 

Zpět